Beerdigungsfonds Föderation d.Alevitischen Gemeinde in Österreich
Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Cenaze Nakli  ve Yardımlaşma Fonu
E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir., Homepage: www.aleviten.com  

Zehentweg 8, 6837 Weiler ZVR: 081181190,

Tel.: 0660/6003430

Bankverbindung:  BIC: BKAUATWW

IBAN: AT95 12000 00687109215


KURUMSAL

 

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu
ALEVITISCHE GEMEINDE ÖSTERREICH
______________________________________________________________________________________________


AABF CENAZE, NAKIL ve YARDIMLASMA FONU TÜZÜGÜ

1. CENAZE FONU’NUN AMACI
Avusturya Alevi Birlikleri (AABF) tarafından kurulmuş olan Canlar Cenaze Fonu. Avusturya’da yaşayan ve üye olmak isteyen her kesime hizmet veren, bir kurum. Bu fona kayıtlı üyeler, yaptıkları bağışlar ve katkı paylarıyla kendi aralarında maddi ve manevi bir dayanışma sağlamaktadırlar. Fonumuza kayıtlı üyemizin cenazesi hastaneden veya evden alınıp, Avusturya veya Türkiye’de defnedileceği yere kadar teslim edilir. Nakil masrafları ile birlikte bir kişilik gidiş, dönüş refakatçi bileti karşılanır. Gerekli olan hizmetler, o bölgedeki Alevi Kültür Merkezi tarafından organize edilir.

2. ÜYELIK SARTLARI
a) Fonda yararlanma hakkına kavuşmak için AABF Cenaze Fonun Tüzüğünü kabul etmek.

b) AKM Üyeleri için kayıt ücreti
1. 18 - 50 Yas: 50 €
2. 51 - 60 Yas: 100 €
3. 61 - 70 Yas: 150 €
4. 71 Yas üzerindekilerin AKM üyelik şartı aranmamak da tek kişi: 1000 € Aile üyeliği: 1500 €

c) AKM Üyesi olmayanlar için
1. 18 - 50 Yas: 200 €
2. 51 – 60 Yas: 300 €
3. 61 – 70 Yas: 400 €
4. 71 Yas üzerindekilerin AKM üyelik şartı aranmamak da tek kişi: 1000 € Aile üyeliği: 1500 €

d) Üyeliğe başvuru tarihi, fon yetkilisinin üyeliği kabul etmesinden sonra, yukardaki yaş guruplarına göre belirlenen miktarın fonun hesap numarasına yatırıldığı tarihten itibaren işlem görür.

e) Müracaatın geçerli olabilmesi için üye formunun eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulması gereklidir.

f) Üye olan kişinin fotoğrafı ile birlikte kendisinin, Esinin ve Fondan yararlanacak kişilerin ikamet (Meldezettel) belgelerinin fotokopilerini Cenaze Nakil Fonu yetkililerine getirmesi zorunludur.

g) Üyeler, üyelikleri süresince yılsonu masraf paylarını ödemekle yükümlüdürler.

h) Yıllık masraf payları üyelerimize kasım ayı başından itibaren ulaştırılır ve en geç 31 aralık tarihine kadar ödenmesi zorunludur.
Masraf paylarına dâhil olan giderler
-) Hakka yürüyen üyelerimizin Cenaze Nakil giderleri -) Hakka yürüme erkânı ve yıkama vs.
-) Posta, Kırtasiye, Büro, Araç ve gereçleri
-) Kira, Cenaze hizmetleri için Personel yetiştirme, Seminer giderleri
-) Teknik çalışmalar, sekreterya, banka masrafları ve fonun tanıtımı için yapılan reklam giderleri

i) Yıllık masraf payı tutarının, ödeme süresi aşıldığı durumda ikinci uyarı (Mahnung) Mektubundan sonra geçen altı haftadan sonra ödeme ibraz edilmez ise tüm üyelik hakları ortadan kalkar.

3. FONDAN YARARLANMAK
a) Madde 2. şartları yerine getirenlerin yararlanma hakkı ön görülen bağışın, Cenaze
Nakil Fonunun hesap Numarasına yatırılmasından 90 gün sonra başlar. 70 yas üstü 180 gün bekleme süresi ön görülmüştür. 90 ve 180 Gün dolmadan önce vefat edenler ani kaza ölümleri dışındaki durumlarda hizmetlerde yararlanamaz. Ödedikleri bağış ücreti geri iade edilmez.

b) Üyelik şartını yerine getirenlere üye kartı, 3 ay içerisinde çıkartılır ve daha sonraki işlemler bu kart üzerinden yürütülür.

c) Üye olan eşlerden birinin hakka uğurlanması halinde, hayatta olan eş masraf paylarını ödediği sürece fonun tüm haklarında faydalanır.

d) Eslerin boşanması durumunda, her iki tarafın masraf paylarını ayrı ayrı ödemeleri halinde fondan yararlanabilirler.

e) Başvuru formunda isimler yer almayan Aile bireyleri fondan kesinlikler yararlanamazlar.

4. FONDAN YARARLANACAK AİLE FERTLERİ
a) Üyenin kendisi, Avusturya’da birlikte ikamet eden resmi eşi ve evlenmemiş okula giden çocukları (yani çocuk parası alınan çocuklar).

b) Ayrıca, erken doğum, düşük vs. tıbbi durumlar resmiyette kaydı olmayan çocuklar için masraflar karşılanamaz.

c) 18 yaşını dolduran öğrenimine devam eden meslek eğitimi ve askerlik yapan çocuklar, ebeveynleri aynı evde ikamet ediyorlarsa ve fon yetkililerine belgelerle bildirimde bulundukları takdirde fonda yararlana bilirler.

d) 18 yaşını dolduran çocuklar, aile üyeliğinde faydalanarak, yıllık masraf paylarını ödedikleri takdirde fonda yararlanma hakkına sahip olurlar.

e) Üyenin bakmakla yükümlü, çalışamaz durumdaki çocukları (engelli) yaş sınırı olmaksızın yararlanabilirler.

f) Avrupa ve Türkiye dışında hakka yürüyenlere standart 3000 € kadar fatura karşılığı ödeme yapılır.

g) Avrupa ve Türkiye’den Avusturya ya nakil yapılır standart 3000 € kadar fatura karşılığı ödeme yapılır.

h) Üye AABF bağlı herhangi bir Alevi Kültür Merkezine üye ise Avusturya’dan emekli olmayan anne, baba ile Türkiye’den davetli getirilen her iki eşin anne ve babası aynı adreste ikamet ediyorlarsa Cenaze Nakil Fonunun tüm haklarından yararlanabilirler, maddesi 20.03.2016 tarihinden önce üyelikleri kabul edilenler için hakları saklıdır.

5. ÖLÜM HALİNDE ÜYENİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER
a) Ölüm Raporu (Todesfreigabe) alması için, ikamet edilen bölgenin aile Doktoruna ve en yakın hastaneye başvurulacak.

b) Hastane doktorundan alınan ölüm raporunun (Todesfreigabe) Pasaport, Evlenme Cüzdanı, ikamet belgesi (Meldezettel) Cenaze firmasına verilmesi.

6. VEFAT OLAYININ AVUSTURYA DIŞINDA OLMASI HALİNDE FONUN ÜSTLENECEĞİ MASRAFLAR
Eğer fona kayıtlı olan kişi veya onun bu fonda yararlanma hakkına sahip olan aile fertlerinde birisinin, Türkiye’de bulunurken vefat eder ise Türkiye’de defin edilirse kanuni mirasçıları bir dilekçe ile beraber ölüm raporunun Cenaze Nakil Fonu’na gönderir ve Fon buna karşılık 1000 € ödeme yapar.

7. CENAZENIN AVUSTURYA DA DEFN EDILMESI HALINDE YAPILMASI GEREKEN ISLEMLER
a) Fon, cenazelerinin Avusturya’da defnedenlerin nakil masraflarını tarifeye uygun karşılar.

b) Mezar yeri ücretini cenaze sahibi üstlenir.

8. FONUN YAPACAĞI İŞLEMLER
a) Cenaze Sahibinin başvurması halinde yasal işlemleri, cenaze firması tarafında yapılır. Cenaze sahipleri sadece Ölüm Raporu (Todesfreigabe) Belgesini almakla hükümlüdür.

b) Aşağıda belirtilen işlemlerin ilgili cenaze firması tarafında yapılması sağlanır:
-) Tabutlama (Standart Tabut)
-) Yıkama ve Kefenleme bölgedeki Alevi Kültür Merkezi tarafında organize edilir -) Cenaze Hastaneden veya evden alınıp, defnedileceği yere kadar nakil masrafları ödenir
-) Bir kişilik gidiş dönüş (Economy Class 440 € kadar) refakatçi bileti karşılanır
-) Yıkama yeri olan AKM’lere, yıkama masrafları için 200 € ödeme yapılır -) AABF İnanç Kurumu tarafından belirlenen ve Cenaze Erkânını yürüten görevli için 150 € (Yol masrafları hariç) ödeme yapılır
-) Yıkama hizmeti ihtiyaç duyulur ise en fazla 3 kişi, kişi başı 70 € ödenir

9. YILLIK MASRAF PAYI
a) Fonun Cenaze genel giderlerinin fonda yararlanma hakkına sahip üye sayısına eşit olarak bölünmesi ile elde edilen meblağ (miktar) masraf payıdır. Masraf payları üyelerimize kasım ayı başından itibaren yazılı olarak bildirilir ve en geç 31 aralık tarihine kadar ödenmesi zorunludur. Masraf paylarına hakka yürüyen üyelerimizin cenaze nakli giderlerini, cenaze uğurlama erkânı hizmetleri ile posta, kırtasiye, büro, araç gereçleri, kira, teknik çalışmalar, sekreter, banka masrafları ve fonun tanıtımını yapan reklam giderleri dâhildir.

b) Kendisine adres değişikliğinden veya posta hatasında dolayı mektup ulaşmayan üyelerin aralık ayı içerisinde fona telefon ederek masraf payını öğrenmeleri zorunludur. Yıl içerisinde 01.07. tarihinde önce üye olanlar o yılın masraf payına ortaktırlar.

c) Yıllık masraf payının belirlenen süreç içinde ödemeyenler fondan yararlanma hakkını kayıp ederler ve hiç bir hizmetten yararlanamazlar.

10. AVUSTURYA MAKAMLARINDAN ALINACAK YARDIMLAR
a) Hastalık Sigortasının ve başka kurumlarda verilecek olan para ve yardımlar tamamen vefat eden kanuni mirasçılarına kalır

b) Cenaze Nakil Fonu bunda hak talep edemez

c) Cenaze Nakil Fonu, vefat edenin hak ve hukukundan sorumlu değildir

11. ÜYENIN BILGI VERME YÜKÜMLÜLÜGÜ
a) Her üye kendisi ve ailesi değişiklikleri (yeni doğan çocuklar ve adres değişiklikleri) 4 hafta içerisinde Cenaze Nakil Fonuna bildirmekle hükümlüdür. Bundan dolayı aksamalarda fon hiç bir sorumluluk kabul etmez.

12. FONDAN AYRILMA SARTLARI ÜYELIGIN FESHI
a) Her üye yılın sonunda yazılı bir dilekçe ile Cenaze Nakil Fonundan ayrılma hakkına sahiptir. Ve geriye dönük yılara ait herhangi bir hak talep edemez.

b) Cenaze Nakil Fonu bir üye başvurusunu kabul etme ve etmeme hakkına sahiptir, bununla ilgili bilgi verme sorumluluğu yoktur

13. CENAZE FONU NASIL OLUSUR
a) Canlar Cenaze Nakil ve Yardımlaşma Fonu, AABF bağlı bir kurumdur.

b) Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonunda üç kişi, AABF Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde tekrar görevinden alma hakkına sahiptir.

c) Federasyona üye derneklerin her birinden bir temsilci dernek yönetim kurulu aracılığı ile tespit edilir ve fonda sorumluluk alması sağlanır. Derneklerin Yönetim kurulunca kendisine sorumluluk veren bu kişi, Cenaze Nakil Fonuna bildirilir.

d) Bütün bilgiler ödeme ve işlemler AABF’nin tespit ettiği sorumlular üzerinden yürütülür.

e) Derneklerin fon görevlisi, sadece bölgedeki yeni üye kayıtları ve işlem değişikliklerini fon sorumlularına bildirir.

f) Fon görevlisinin gelir ve giderini ve yapılan tüm işlemlerini AABF’nin Denetleme Kurulu denetler.

14. FONUN FESHI
a) Cenaze Nakil Fonun feshi, AABF Genel Kurulunda delegelerin 2/3 çoğunluğunun oyları ile karara bağlanır.

b) Fonun feshi halinde mal varlığı AABF kasasına aktarılır.

15. MADDELER VE MAKAMLAR
Cenaze Nakil Fonu, Topluma yardım maksadıyla kurulmuştur. Yapılan bu hizmetten dolayı üyelerine ve kuruluşuna daha faydalı olacak maddeleri ilave etmeye ve değiştirmeye yetkilidir. Taraflar için ikamet etikleri şehirlerdeki mahkemeler yetkilidir.

16. CENAZE FONU TÜZÜK DEGISIKLIGI
Cenaze Nakil Fonu Tüzüğü AABF fon sorumlusu, AABF İnanç Kurumu Başkanı, AKM İnanç Kurumu Başkanları, AKM Başkanları ve AKM Fon sorumlularının 2/3 çoğunluğuyla değiştirilir.

17. ONLINE ÜZERI KAYIT
Fonun sağlıklı bir şekilde yürümesi için internet üzeri kayıt yapılması uygun görülmemiştir.

18. CENAZE FONU HARCAMALARI
Cenaze Fonuna ait Banka Hesabi Fon harcamaları dışında, hiç bir amaç için kullanılamaz, (AABF olağan üstü durumlarda tüzüğün 16. maddesini uygulamakla yükümlüdür)
Tarih: 27.10.2017
AABF Canlar Cenaze Fonu Genel Başkanı

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014. All Rights Reserved.