Cenaze Fonu Tüzük

Beerdigungsfonds Föderation d.Alevitischen Gemeinde in Österreich
Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Cenaze Nakli  ve Yardımlaşma Fonu


E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir., Homepage: www.aleviten.com  
Leystr. 42, 1200 Wien ZVR: 081181190 , Tel.: 0660/6003430

Bankverbindung: Bank Austria BLZ:12000,

BIC: BKAUATWW IBAN: AT95 12000 00687109215

 

 

 

AVUSTURYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU CANLAR CENAZE NAKİL ve YARDIMLAŞMA FONU

1.CENAZE FONU’NUN AMACI

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) tarafından kurulmuş olan canlar cenaze fonu Avusturya’da yaşayan ve üye olmak isteyen her kesime hizmet veren bir kurumdur. Bu fona kayıtlı üyeler, yaptıkları bağışlar ve katkı paylarıyla, kendi aralarında maddi ve manevi bir dayanışma sağlamaktadırlar. Fonumuza kayıtlı üyemizin cenazesi hastaneden veya evden alınıp, Avusturya veya Türkiye’de defnedileceği yere kadar teslim edilir. Nakil masrafları ile birlikte bir kişilik gidiş-dönüş refakatçı bileti karşılanır. Gerekli olan hizmetler, o bölgedeki Alevi Kültür Merkezi tarafından organize edilir; yıkama ve kefenleme işlemleri Alevi İnancına göre yapılır.

 

2. ÜYELİK ŞARTLARI


Fondan yararlanma hakkına kavuşmak için;
a-) AABF Cenaze Fonu tüzüğünü kabul etmek.

b-) 18 – 50 yaş arası  AKM’lere üye olanlar için 50 €, AKM’lere üye olmayanlar 200 €.

50 – 70 yaş arası AKM’lere üye olanlar için 100 €, AKM’lere üye olmayanlar için 400 €.

70 yaşın üzerindekilerin üyeliği için AKM’lere üyelik şartı aranmadan, tek kişi 1.000 €, aile üyeliği için 1.500 € .

c-) Üyeliğe başvuru tarihi, Fon yetkilisinin üyeliği kabul etmesinden sonra, yukarıdaki yaş guruplarına göre belirlenen miktarın fonun hesap numarasına yatırıldığı tarihten itibaren işlem görür.

d-)  Başvuru geçerli olabilmesi için üye formunun eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak dolduruması gereklidir.

e-)  Üye olan kişinin fotoğrafı ile birlikte kendisinin, eşinin ve fondan yararlanacak kişilerin Pasaport Ehliyet veya Personalausweiss kimliklerinden herhangi birinin ve ikâmet (Meldezetel) belgelerinin, fotokopilerini Cenaze Nakil Fonu yetkililerine  iletmesi zorunludur.

f-)  Üyeler, üyelikleri süresince yılsonu masraf paylarını ödemekle yükümlüdürler.

g-) Masraf payları üyelerimize Kasım ayı başından itibaren ulaştırılır ve en geç 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi zorunludur.

Masraf paylarına dâhil olan giderler;

Hakka yürüyen üyelerimizin cenaze nakil giderleri,

Hakka yürüme erkânı ve yıkama vs.

Posta, kırtasiye, büro araç gereçleri, kira, Cenaze hizmetleri için eleman yetiştirme seminer giderleri, teknik çalışmalar, sekreterya, banka masrafları ve fonun tanıtımı için yapılan reklam giderleri.

h-)  Yıllık masraf payı tutarının ödeme süresi aşıldığı durumlarda ikinci uyarı mektubundan sonra geçen 6 haftadan sonra ödeme ibraz edilmez ise tüm üyelik hakları ortadan kalkar.

 

3. FONDAN YARARLANMAK

 

a-) Madde 2.deki şartları yerine getirenlerin yararlanma hakkı öngörülen bağışın, Cenaze Nakil Fonu’nun hesap numarasına yatırılmasından 90 gün sonra başlar.

b-)  90 gün dolmadan önce vefat edenler, ani kaza ölümleri dışındaki durumlarda hizmetten yararlanamaz. Ödedikleri bağış ücreti geri iade edilmez.

c-)  Üyelik şartını yerine getirenlere üye kartı, 3 ay içerisinde çıkartılır ve daha sonraki işlemler bu kart üzerinden yürütülür.

d-) Üye olan eşlerden birinin Hak’a uğurlanması halinde, hayatta olan eş masraf paylarını ödediği sürece fonun tüm haklarından faydalanır.

e-) Eşlerin boşanması durumunda, her iki tarafın masraf paylarını ayrı-ayrı ödemeleri halinde fondan yaralanabilirler.

f-) Başvuru formunda isimleri yer almayan aile bireyleri fondan kesinlikle yararlanamazlar. 

4. FONDAN YARARLANACAK AİLE FERTLERİ

  1. Üyenin kendisi, Avusturya’da birlikte ikamet eden resmi eşi ve evlenmemiş okula giden çocukları. (yani çocuk parası alınan çocukları)
  1. Ayrıca, erken doğum, düşük vb. tıbbı durumlar, resmiyette kaydı olmayan çocuklar ile masrafları karşılanmaz.

c.18 yaşını dolduran, öğrenimine devam eden, meslek eğitimi  ve askerlik yapan çocuklar, ebeveynleri ile aynı evde ikamet ediyorlarsa  ve fon yetkililerine belgelerle bildirimde bulundukları taktirde fondan yararlanabilirler.

d.18 yaşını dolduran çocuklar, aile üyeliğinden faydalanarak, yıllık masraf paylarını ödedikleri taktirde fondan yararlanma hakkına sahip olurlar.  

e. Üyenin bakmakla yükümlü çalışamaz durumdaki çocukları (Engelli), yaş sınırı olmaksızın yararlana bilirler.

f. Cenaze standart nakil masrafları, Avusturya dışında hakka yürüyüp ve Avusturya’ya nakil edilenler için de geçerlidir.

g. Avrupa ve Türkiye dışında hakka yürüyenlere sabit € 3000’ya kadar faturalar karşılığında ödenir.

f. Üye AABF’ye bağlı herhangi bir alevi kültür merkezine üye ise Avusturya’dan emekli olmayan Anne- Babalar ile Türkiye’den davetli getirilen her iki eşin Anne- babası aynı Adresse ikamet ediyorlarsa cenaze nakil fonunun tüm haklarından yararlana bilirler maddesi 20.03.2016 Tarihinden önce üyelikleri Kabul edilenler için hakları saklıdır.

5. ÖLÜM HALİNDE ÜYENİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

a. Ölüm raporu (Todesfreigabe) için, ikamet edilen bölgenin aile doktoruna veya en yakın hastaneye başvurulacak.

b. Hastane doktorundan alınan ölüm raporunu (Todesfreigabe), Pasaport, Evlenme cüzdanı, nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi (Meldezettel) Cenaze firmasına vermesi.



 

6. VEFAT OLAYININ AVUSTURYA DIŞINDA OLMASI HALİNDE ÜSTLENECEĞİ MASRAFLAR

a. Eğer Fona kayıtlı olan kişi ve ya onun bu fondan yararlanma hakkına sahip olan aile fertlerinden birisi, Türkiye’de bulunurken vefat ederse ve Türkiye’de defin edilirse kanuni mirasçıları bir dilekçe ile beraber ölüm raporunu Cenaze Nakil Fonu’na gönderir ve fon buna karşılık 1000 € ödeme yapar.

 

7. CENAZENİN AVUSTURYA’DA DEFNEDİLMESİ HALİNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

a. Fon, cenazelerini Avusturya’da defnedenlerin nakil masraflarını tarifeye uygun karşılar.

b. Mezar yeri ücretini cenaze sahipleri üstlenir.


8. FONUN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Cenaze sahibinin başvurması halinde yasal işlemleri Cenaze firması tarafında yapılır. Cenaze sahipleri sadece Todesfreigabe belgesini almakla yükümlüdürler.

b. Aşağıda belirtilen işlemlerin ilgili cenaze firması tarafından yapılmasını sağlamak.

• Tabutlama (Stanardart tabut)

• Yıkama ve kefenleme (Alevi Erkânına göre bölgedeki Alevi Kültür Merkezi tarafından organize edilir.)

• Cenaze Hastaneden veya evden alınıp, defnedileceği yere kadar nakil masrafları ödenir.

• Bir kişilik gidiş-dönüş (ekonomi klas 340 € kadar) refakatçi biletinin karşılanması.

Yıkama yeri olan AKM’lere, yıkama masrafları için 200 Euro,

AABF inanç kurumu tarafından belirlenen ve Cenaze erkânını yürüten görevli için 150 Euro (yol masrafları hariç)

Yıkama hizmeti, ihtiyaç duyulur ise en fazla 3 kişi için, kişi başı 70 Euro

9. YILLIK MASRAF PAYI

a. Fonun, cenaze genel giderlerinin, fondan yararlanma hakkına sahip üye sayısına eşit olarak bölünmesi ile elde edilen meblağ (miktar) masraf payıdır. Masraf payları üyelerimize Kasım ayı başından itibaren yazılı olarak bildirilir  ve en geç 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi zorunludur. (Masraf paylarına: ’Hak-ka yürüyen  üyelerimizin cenaze nakil giderleri, Cenaze uğurlama erkân -ı hizmetleri ile posta, kırtasiye, büro araç-gereçleri, kira teknik çalışmalar, sekreter, banka masrafları ve fonun tanıtımını yapan reklâm‘ giderleri dahildir.)

b. Kendisine, adres değişikliğinden veya posta hatasından dolayı mektup ulaşmayan üyelerin, Aralık  ayı içerisinde fona telefon ederek masraf payını öğrenmeleri zorunludur. Yıl içerisinde 31 Auğustos tarihinden önce üye olanlar o yılın masraf payına ortaktırlar.

c. Yıllık masraf payını belirlenen süre içerisinde ödemeyenler fondan yararlanma hakkını kaybederler ve hiçbir hizmetten yararlanamazlar.


10. AVUSTURYA MAKAMLARINDAN ALINACAK YARDIMLAR

a. Hastalık sigortasının ve başka kurumlardan verilecek olan para ve yardımlar tamamen vefat edenin kanuni mirasçılarına kalır.

b. Cenaze Nakil Fonu bundan hak talep edemez.

c. Cenaze Nakil Fonu, vefat edenin hak ve hukukundan sorumlu değildir.


11. ÜYENİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

a. Her üye kendisi ve ailesindeki değişiklikleri (yeni doğan çocuklar ve adres değişikliklerini) dört hafta içerisinde Cenaze Nakil Fonu’na bildirmekle yükümlüdür. Bundan dolayı aksamalardan fon hiçbir sorumluluk kabul etmez.

12. FONDAN AYRILMA ŞARTLARI ÜYELİĞİN FESHİ

a) Her üye yılsonunda yazılı bir dilekçe ile Cenaze Nakil Fonu’ndan ayrılma hakkına sahiptir. Ve geriye dönük yıllara ait her hangi bir hak talep edemez.

b) Cenaze Nakil Fonu, bir üye başvurusuna kabul etme veya etmeme hakkına sahiptir. Bununla ilgili bilgi verme sorumluluğu yoktur.

13. CENAZE FONU NASIL OLUŞUR

a) Canlar Cenaze Nakli ve yardımlaşma Fonu, AABF’ye bağlı bir kurumdur.

b) Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonun’dan sorumlu üç kişi, AABFGenel Yönetim Kurulu, tarafından belirlenir ve gerektiğinde tekrar görevinden alma hakkına sahiptir. (atanır)

c) Federasyona üye derneklerin her birisinde bir temsilci, dernek yönetim kurulu aracılığı ile tespit edilir ve fonda sorumluluk alması sağlanır. Derneklerin yönetim kurulunca kendisine sorumluluk verilen bu kişi, Cenaze Nakil Fonu bildirilir.

d) Bütün bilgiler ödeme ve işlemler AABF’nin tespit ettiği sorumlular üzerinden yürütülür.

e) Derneklerin fon görevlisi, sadece bölgesindeki yeni üye kayıtları ve işlem değişiklikleri, fon sorumlularına bildirir.

f) Fon görevlisinin gelir ve giderini ve yapılan tüm işlerini, AABF’nin Denetleme Kurumu denetler.

14. FONUN FESHİ

Cenaze Nakil Fonu, AABF Genel Kurulu’nda, üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyları ile karara bağlanır.

Cenaze nakil fonunun feshi AABF genel kurulunda delegelerin 2/3 çoğunluğunun oyları ile karara bağlanır ve mal varlığı AABF kasasına aktarılır.


15. MADDELER VE MAKAMLAR

Cenaze Nakil Fonu, topluma yardım maksadıyla kurulmuştur. Yapılan bu hizmetten üyelerine ve kuruluşa daha faydalı olacak maddeleri ilave etmeye ve değiştirmeye yetkilidir. Taraflar için ikamet ettikleri şehirlerdeki mahkemeler yetkilidir.

16. FON, TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

Cenaze nakil fonu tüzüğü AABF fon sorumlusu, AKM inanç kurumu başkanları, AKM başkanları ve AKM Fon sorumlularının 2/3 çoğunluğuyla değiştirilir.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014. All Rights Reserved.