Aleviten Österreich

Föderation d.Aleviten Gemeinde Österreich

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF)

Simmeringer Hauptstrasse 181/1, 1110 Wien

E-Mail:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Homepage: www.aleviten.com

 

§2 Amaç ve hedefler

AABF kendini Aleviliği (Kültür, Felsefe, vs.) esas alan bir sivil toplum örgütü olarak tanımlar.

AABF´nin temel ve değişmez amacı Alevi-Bektaşi kültürünün yaşatılması ve korunmasıdır. 3) AABF, üye derneklerinin çıkarlarını üçüncü şahıslara (tüzel kişilere, kamu tüzel kişilere ve şahıslara) karşı korur.

3Alevi-Bektaşi kültürünü, Hak Muhammed Ali üçlemi doğrultusunda tanıtmaya caba harcar. 5) AABF, üyelerine Cemevi, Alevi-Bektaşi inancını, kültürünü ve felsefesini içeren kütüphaneler açmalarında yardımcı olur.

AABF, üyelerini değişik inanç ve kültürlerden, değişik etnik kökenden insanlarla birlikte barış içinde yaşamalarını teşvik eder.

AABF, üyelerinin kültürel ve sosyal alanda ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal tesisler, kurslar ve eğitim seminerleri düzenler.

AABF, tüm toplum bireylerinin eşit haklara sahip olmalarını ve eşit muamele görmelerini savunur.

AABF, Alevi-Bektaşilerin kendi kültürünü koruyarak Avusturya toplumuna uyum sağlamalarında yardımcı olur.

AABF, Alevi-Bektaşi gençlerinin Alevi-Bektaşi kültürü doğrultusunda demokratik, laik, sosyal, çağdaş değer ve düşüncelerle, evrensel hukuk ilkeleri çercevesinde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı bir biçimde yetişmeleri için caba harcar. Bu bağlamda Alevi-Bektaşi Gençlik Örgütlenmelerini, gençliğe       yönelik çalışmaları maddi ve manevi olarak destekler.

AABF, Alevi-Bektaşi öğretisi doğrultusunda çevre koruma çalışmalarını destekler ve sportif faaliyetlere destek olur.

AABF, Alevi-Bektaşilerin tarihsel ve kültürel benliklerini korumaya ve Alevi-Bektaşi önderlerini Dede, Ana, Ozan ve buna benzer kişileri desteklemeye yönelik çalışmalar yapar.

AABF, Alevi-Bektaşi kültürünün yaşaması, yaygınlaşması ve araştırılması için eğitsel, bilimsel ve basın-yayın alanlarında çalışmalarda bulunur.

AABF, Alevi-Bektaşi kültürünün tarihsel gelişimini araştırmak ve incelemek için kurullar, komisyonlar kurar ve bilim adamlarını görevlendirir. Bu doğrultuda konferanslar, sempozyumlar, seminerler, paneller, kurslar, basın toplantıları düzenler ve yayınlarda bulunur.

AABF, üyelerinin cenaze kaldırma işlerinde karşılaştıkları problemlerde yardımcı olur. AABF, çalışmalarında insan haklarını ve Avusturya`da geçerli yasaları temel alır.

AABF`nin diğer temel unsurları insan onurunun dokunulmazlığı ve kadın erkek eşitliğidir. Bu bağlamda Alevi-Bektaşi Kadın Örgütlenmelerini, kadınlara yönelik çalışmaları maddi ve manevi olarak destekler.

AABF, devletin tam bağımsız kalarak inanç hürriyetinin uygulanmasından yanadır.

AABF, hayırseverliği destekler ve özellikle yaşlıların bakımına, çocuk eğitimine, gençlik çalışmalarına ve bakıma muhtaç kişilere (yersiz yurtsuz kişilere ve mağdur gruplara) yönelik çalışmalar yapar.

AABF, Alevi-Bektaşi kültürü doğrultusunda, Avusturya kurumlarında (hastaneler, hapishaneler vb.) hizmet vermeye çalışır.

AABF, Türkiye`de, Avrupa`da ve diğer ülkelerde Alevi-Bektasi temsilcisi kişi ve kurumlarla dostca ilişkiler geliştirir ve onlarla işbirliği yapar. Genel Yönetim Kurulu Kararı ile amaçlarını destekleyen diğer kurumlara üye olabilir.

AABF, Alevi-Bektaşi kültürünün Türkiye`de, Anayasal çercevede yasal hak olarak kabul edilmesi ve bu hakkın korunması için teşvik çalışmaları yapar.

AABF, etkinlikleriyle Türkiye`nin demokratikleşmesi için aktif bir mücadele ile destek sunar.

AABF, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve kökten dinciliğe karşı mücadele eder.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014. All Rights Reserved.